• Carian :

Penafian

Notis Umum
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) menyediakan halaman ini sebagai perkhidmatan. Hanya maklumat yang telah dikaji semula dan dibenarkan untuk disebarkan akan diterbitkan di laman web UniMAP. Universiti Malaysia Perlis tidak memberikan sebarang jaminan berkaitan dengan dokumen tersebut, atau sebahagian daripadanya, termasuk apa-apa jaminan tentang tajuk, ketiadaan pelanggaran hak cipta atau hak paten orang lain, kebolehjualan, atau kesesuaian untuk sebarang tujuan.

Halaman-halaman ini diharapkan dapat mewakili komuniti Universiti Malaysia Perlis, Pejabat UniMAP dan struktur-struktur dengan cara yang profesional.

Tanggungjawab untuk Halaman Dekan 
Pengarah dan wakil-wakil yang dilantik bagi unit-unit UniMAP bertanggungjawab untuk meninjau, meluluskan, dan mengekalkan maklumat yang dipaparkan di halaman rasmi. Pembangun halaman adalah bertanggungjawab sepenuhnya atas maklumat halaman.

Maklumat Terkini
Kami tidak dapat dan tidak menjamin bahawa maklumat di server ini adalah mutakhir, walaupun segala usaha sedang dilakukan untuk memastikan bahawa laman web UniMAP sentiasa diperbaharui sebaik mungkin.