Dari Meja Pengarah

Print

   

Assalammualaikum wbt. dan salam sejahtera.

Bersyukur kita ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dapatlah saya meneruskan usaha murni untuk memartabatkan lagi Jabatan Keselamatan UniMAP.Terlebih dahulu saya selaku Pengarah Jabatan Keselamatan UniMAP mengucapkan salam sejahtera kepada semua. Saya berharap perutusan ini akan menjadi panduan kepada semua staf di Jabatan Keselamatan UniMAP untuk meningkatkan lagi prestasi tugas.

Jabatan Keselamatan UniMAP telah diberi tanggungjawab sepenuhnya terhadap Pengurusan Keselamatan di dalam kampus teragih UniMAP sebagaimana  yang di praktikan semasa penubuhan pada tahun 2001 lagi dan telah mengalami pelbagai perubahan selaras dengan perkembangan pesat universiti dalam pelbagai aspek.

Secara umumnya jabatan keselamatan UniMAP berkhidmat untuk mewujudkan dan memelihara suasana dan iklim yang ideal, tenteram dan harmoni di dalam kampus. Antara tanggungjawab yang dimainkan termasuk perkhidmatan kawalan keselamatan dan harta benda, penguatkuasaan peraturan lalulintas, siasatan kejadian jenayah dan pencegahan kebakaran. Disamping itu jabatan keselamatan UniMAP berperanan menjaga hubungan baik dengan jabatan luar seperti Polis, , Imigresen ,JPJ ,Bomba dan sebagainya.

Selaras dengan misi jabatan keselamatan UniMAP untuk memberikan perkhidmatan yang profesional, berintergriti dan berakauntabiliti, beberapa usaha penambahbaikkan telah dilakukan. Antara yang telah di jalankan ialah pelaksanaan kawalan mengikut zon dan melaksanakan sistem aliran trafik yang lebih berkesan. Jabatan  ini turut meningkatkan kecekapan anggota dan pegawai melalui kursus dan latihan. Kaedah penambahbaikkan ini di lakukan secara berterusan memandangkan bidang tugasan yang lebih kompleks dan peningkatan kes-kes jenayah di universiti.

Jabatan keselamatan UniMAP akan mempertingkatkan lagi sistem keselamatan dari semasa ke semasa seiring dengan kemajuan universiti. Antara perancangan masa hadapan bahagian ini ialah penggunaan teknologi terkini dan meningkatkan kecekapan anggota dengan latihan yang lebih berkesan. Diharapkan dengan usaha ini akan membolehkan Jabatan  Keselamatan UniMAP terus berkembang dan memberi sumbangan yang lebih bermakna kepada universiti.

Pada kesempatan ini saya ingin memohon kerjasama dari semua warga UniMAP untuk sama-sama berusaha meningkatkan aspek keselamatan kerana tiada sesiapa lebih arif dalam menjaga diri dan harta benda melainkan diri kita sendiri. Saya berazam akan meningkatkan lagi peranan Jabatan Keselamataman UniMAP supaya lebih mantap dan berkesan selaras dengan matlamat menjadikan UniMAP sebagai universiti terunggul di dunia amnya.

 

Prof. Madya Nor Azmi Hj. Johari.

Pengarah ,

Jabatan Keselamatan,

UniMAP.

 

 

 

By Joomla 1.7 Templates